image
Lycon Nordic Logga


EYEBROWS – THIN TYPE SPATULAS

Ekstra tynne spatler til ansiktsvoksing – også nese. 6mm bredde.

AVAILABLE IN: 100pk