Slik håndterer vi dine personopplysninger

På lyconnordic.no verner vi om din personlige integritet og etterstreber alltid et høyt nivå av datavern (f.eks. vil vi aldri selge dine personopplysninger til en annen bedrift). Vår integritetspolicy forklarer hvordan vi samler inn og bruker din personlige informasjon. Den beskriver også dine rettigheter og hvordan du håndhever dem.

Det er viktig at du forstår integritetspolicyen og kjenner deg trygg i vår behandling av dine personopplysninger. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med eventuelle spørsmål.

All behandling av personopplysninger skjer iht. personvernforordningen (GDPR).

Finn det avsnittet du er interessert i å vite mer om ved hjelp av innholdsfortegnelsen under.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Hva er personopplysning og hva er behandling av personopplysninger?
2. Hvem er ansvarlig for hvordan dine personopplysninger blir behandlet?
3. Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvordan behandler vi dem?
4. Fra hvilke kilder henter vi dine personopplysninger?
5. Hvem kan få tilgang til mine personopplysninger?
6. Hvor lenge lagres dine personopplysninger?
7. Hvilke rettigheter har du?
8. Hvordan benytter vi oss av dine opplysninger?
9. Hva er cookies og hvordan bruker vi det?
10. Kan du selv styre bruken av cookies?
11. Hvordan beskyttes dine personopplysninger?
12. Copyright
13. Kontaktopplysninger ved spørsmål om datavern? 

1. Hva er personopplysning og hva er behandling av personopplysninger?

Personopplysninger er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan koples til en fysisk person som er i live. Krypterte opplysninger og ulike elektroniske identiteter (f.eks. IP-adresse) er personopplysninger om de kan koples til fysiske personer. 

Behandling av personopplysninger innebærer alt som vi utfører med personopplysningene. Hver handling som utføres med personopplysninger kalles behandling, uansett om den utføres automatisk eller manuelt.

Eksempler på vanlige behandlingsformer er innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, behandling, overføring og sletting.

2. Hvem er ansvarlig for hvordan dine personopplysninger blir behandlet?

Lycon Nordic Ltd, organisasjonsnummer 994 572 334 med adresse Underhaugsveien 3C, 0354 Oslo (Norge), “vi” er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger.

3. Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvordan behandler vi dem?

Ved kontakt med lyconnordic.no (Kontaktskjema eller kommentarer) eller Kundeservice
Lyconnordic.no kommer til å behandle personopplysninger som du har oppgitt til oss eller som vi samler inn på nettstedet gjennom cookies for å identifisere deg som besøkende, kunne gi tilbakemelding og oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

De personopplysninger som lyconnordic.no behandler om deg som kunde er navn, salongnavn, organisasjonsnummer og/eller personnummer, adresse, e-postadresse, IP-adresse, nettstedsadresse samt telefonnummer. Lagring skjer så lenge som det kan anses å være relevant og nødvendig i våre egne IT-systemer.

4. Fra hvilke kilder henter vi dine personopplysninger?

Du må oppgi opplysninger til oss når du legger igjen kommentarer, kontakter oss via kundeservice eller via nettsiden samt handler produkter. Opplysningene lagres slik at vi skal kunne nå deg.

5. Hvem kan få tilgang til mine personopplysninger?

I de tilfellene det er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre tjenester, deler vi dine personopplysninger med bedrifter som trenger dem for at vi skal kunne oppfylle vår forpliktelse til deg som kunde.

6. Hvor lenge lagres dine personopplysninger?

Vi lagrer aldri dine personopplysninger lengre enn hva som er nødvendig.

7. Hvilke rettigheter har du?

Du har flere rettigheter, så lenge vi ikke har krav på å behandle dine opplysninger for å oppfylle våre forpliktelser.

Rett til tilgang
Du har rett til å få en bekreftelse på om personopplysningene dine behandles og tilgang til informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles, f.eks. formålet med behandlingen og hvilke kategorier personopplysninger som behandlingen gjelder for. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene som er under behandling.

Når vi får en forespørsel kan vi komme til å etterspørre ytterligere opplysninger for å sikre en effektiv håndtering av forespørselen samt at informasjonen gis til riktig person.

Rett til endring
Dersom du har en konto hos oss kan du når som helst logge inn og endre personopplysningene dine. Du har også rett til uten unødvendig forsinkelse få uriktige personopplysninger rettet, samt å oppgi opplysninger som supplerer ufullstendige personopplysninger.

Rett til å slette (retten til å bli glemt)
Du har rett til å be om at personopplysningene dine blir slettet dersom:
– 
personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål de ble innsamlet for eller behandlet for;
– 
hvis du trekker tilbake ditt samtykke som behandlingen bygger på og det ikke lenger finnes noen lovmessig grunn til behandlingen.
– 
hvis du har innvendinger mot behandlingen forutsatt at vi ikke har berettiget grunn til å fortsette med behandlingen som veier tyngre enn dine berettigede grunner til ikke å fortsette;
– 
når personopplysningene har blitt behandlet på ulovlig måte; eller
– 
hvis personopplysningene må slettes for å oppfylle en lovmessig forpliktelse som vi er omfattet av.

Rett til begrensning av behandling
Du har rett til å begjære at behandlingen av personopplysningene dine begrenses dersom:
– du benekter riktigheten til opplysningene (men bare for en tid som gir oss muligheten til å sjekke dette);
– behandlingen er ulovlig og du vil at vi begrenser opplysningene i stedet for å slette dem;
– du trenger personopplysningene for å gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav, men vi ikke lenger trenger personopplysningene; eller
– du har innvendinger mot behandlingen om vi ikke har foretatt en interesseavveining.

Rett til å innvende mot behandling
Du har rett til når som helst å motsette seg behandling av dine personopplysninger basert på en interesseavveining – inkludert profilering (les mer når dette skjer i tabellene nedenfor). Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi kan vise overbevisende berettigede grunner til behandling som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller om det er med det formål å bestemme, praktisere eller forsvare juridiske krav.

Du har også rett til å motsette seg behandling av dine personlige data til markedsføringsformål, inkludert profilering i den utstrekning denne er relatert til slik direkte markedsføring. Hvis du motsetter deg markedsføring og / eller profilering, blir dine personlige data ikke lenger behandlet for slike formål.

Rett til å klage
Du har rett til å sende inn en klage til gjeldende regulerende myndighet (uten at det berører andre administrative prosedyrer eller rettslige tiltak). En slik klage gis til myndigheten i EU / EØS-medlemsstaten hvor oppholder deg til vanlig, hvor du jobber eller hvor det påstås at det har skjedd en overtredelse av gjeldende lover og personvernregler.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å få ut de oppgitte personopplysningene knyttet til deg i et strukturert, normalt brukt og maskinlesbart format, og har rett til å overføre disse til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet) når:
– behandlingen er basert på ditt samtykke eller på en avtale; og
– behandlingen skjer automatisert.
Du har rett til å overføre personopplysninger direkte fra oss til en annen personopplysningsansvarlig når dette er teknisk mulig.

8. Hvordan benytter vi oss av dine opplysninger?

Vi kan komme til å benytte dine personopplysninger til følgende:

  • Ved bearbeiding av bestillinger og returer i vår nettbutikk.
  • Ved sms-avisering om leveringsstatus.
  • Ved kontakter angående eventuelle problemer med din levering.
  • Ved fakturering.
  • Ved korrespondanse om spørsmål og øvrig informasjon.
  • Ved utsending av informasjon og tilbud i form av nyhetsbrev, da alltid med instruksjoner om hvordan du kan melde deg av/reservere deg mot fremtidig utsending.

9. Hva er cookies og hvordan bruker vi det?

På lyconnordic.no benyttes cookies/informasjonskapsler. En cookie er en liten tekstfil som lagrer informasjon på datamaskinen din for å øke hjemmesidens funksjonalitet, for å kunne følge den besøkendes spor og for å gjøre ting enklere for deg som kunde.

1) Sessionscookies (en midlertidig informasjonskapsel som utløper når du lukker nettleseren eller enheten.)
2) Varige cookies (informasjonskapsler som blir værende på datamaskinen din til du sletter dem eller de utløper).
3) Førstepartscookies (informasjonskapsler angitt av nettstedet du besøker).
4) Tredjepartscookies (cookies som settes av et tredjeparts nettsted. Hos oss benyttes disse først og fremst til analyser, f.eks. Google Analytics, Google AdWords, Google Ads, Facebook, Facebook Pixel, Instagram, Mailchimp).

De informasjonskapslene vi benytter, forbedrer normalt sett de tjenestene vi tilbyr. Enkelte av våre tjenester trenger cookies for å fungere korrekt, mens andre forbedrer tjenestene for deg. Lyconnordic.no benytter ikke cookies for å spre personlig informasjon om deg. Permanente cookies benyttes for å lagre besøkerens eventuelle personlige innstillinger hos Lyconnordic.no.

Remarketing
Nettstedet vårt kan benytte seg av remarketing, noe som gir oss mulighet til å vise relevant informasjon til rett person i våre onlinekampanjer. Vi kan for eksempel vise annonser med produkter du nylig har sett på, for at annonsene skal være så relevante som mulig for brukeren. Informasjonen er helt anonym, noe som betyr at ingen personopplysninger lagres. Dette innebærer at:
– Tredjepartsleverandører, f.eks. Google, viser våre annonser på andre nettsteder på internett
– Tredjepartsleverandører, f.eks. Google, bruker cookies for å vise annonser basert på våre besøkendes tidligere søk på våre nettsider.

10. Kan du selv styre bruken av cookies?

Ved å godkjenne denne policyen eller ved å besøke lyconnordic.no, samtykker du til behandlingen av cookies jf. det som sies her. Dersom du ikke aksepterer bruk av cookies kan du skru av dette i sikkerhetsinnstillingene i din nettleser. Du kan også justere nettleseren slik at du får et spørsmål hver gang lysonnordic.no forsøker å plassere en cookie på datamaskinen din. Gjennom nettleseren kan også tidligere lagrede cookies slettes, se nettleserens hjelpesider for mer informasjon. Du kan når som helst slette cookies manuelt fra din harddisk. Merk at funksjonaliteten på nettstedet kan bli begrenset dersom du velger å ikke akseptere enkelte cookies.

11. Hvordan beskyttes dine personopplysninger? 

Lyconnordic.no har gjennomgått en rekke sikkerhetstiltak for å oppbevare personopplysninger på en sikker måte: Våre ansatte er under strenge instruksjoner om å håndtere alle personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og rekler for beskyttelse av personopplysninger, tilgang til områdene der personopplysningene er lagret er begrenset og ansatte må bruke personlige identifikatorer, passord og brukernavn kreves for å logge på bedriftsnettverket. Vi har brannmurer og antivirusprogramvare for å beskytte og forhindre uautorisert tilgang til nettverket.

12. Copyright?
Alt innhold på lyconnordic.no eies av Lycon Nordic Ltd. dersom annet ikke er oppgitt. Uten skriftlig bekreftelse fra Lycon Nordic er det ikke tillat å kopiere, laste ned, endre, oppdatere eller på annet vis benytte deler av innholdet til annet enn generell informasjon. Innhold og layout beskyttes av norsk og internasjonal lov om opphavsrett.

13. Kontaktopplysninger ved spørsmål om datavern? 

Vil du vite mer om dine rettigheter eller hvordan vi håndterer dine personopplysninger? Ta kontakt med support@lyconnordic.no for eventuelle spørsmål. 

Lyconnordic.no kan i fremtiden gjøre endringer i integritetspolicyen. Den siste versjonen av integritetspolicyen finnes alltid tilgjengelig på denne siden.

Sist oppdatert: 2021-02-18